ONZ musi potępić prześladowanie ateistów i wolnomyślicieli w państwach muzułmańskich. Przemówienie w ONZ

Drukuj

Z przyjemnością publikuję ważne przemówienie w ONZ Kacema el Ghazzali, marokańskiego ateisty, który z ramienia IHEU wystąpił z żądaniem obrony ateistów i wolnomyślicieli przed prześladowaniami, które mają miejsce zwłaszcza w państwach muzułmańskich. Kacem będzie jednym z gości konferencji, którą Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów i Towarzystwo Humanistyczne organizują we Wrocławiu w dniach 20 - 21 maja 2017 roku. Tłumaczenie tekstu moje, za zgodą Kacema, którego sylwetkę chciałbym przed konferencją przybliżyć polskim sekularystom.

Kacem el Ghazzali:

Ateiści, wolnomyśliciele, a czasem nawet świeccy muzułmanie w islamskich krajach w większości są demonizowani, zastraszani, aresztowani i systematycznie prześladowani.

W naszym najnowszym raporcie IHEU na temat wolności myśli zgłosiliśmy 12 krajów, w których apostazja jest karana karą śmierci – we wszystkich tych państwach islam jest religią państwową. Te kraje zaprzeczają prawom, które Rada zobowiązała się promować i chronić. Zaskakujące jest, że wiele z nich jest państwami członkowskimi tej Rady.

Ustawy o bluźnierstwach i ich karaniu naruszają prawa człowieka; Naruszają najcenniejsze prawa, jakimi są wolność słowa i myśli. Obserwowaliśmy i opisaliśmy kilka przypadków pokazujących, w jaki sposób prawa dotyczące karania bluźnierstwa są wykorzystywane politycznie, aby uciszyć dysydentów i dyskryminować mniejszości.

Jednym z przypadków jest sprawa Rachida Fodila, który odbywa pięcioletnią karę więzienia za zarzut bluźnierstwa w Algierii, po opublikowaniu postów w serwisach społecznościowych i skomponowaniu utworu w którym użył kilku wersów z Koranu.

Wolność słowa ma na celu umożliwienie ludziom myślenia i wyrażania się swobodnie bez obawy prześladowań lub dyskryminacji. Zwolennicy różnych religii i różnych świeckich idei mają prawo do krytycznej debaty, a nawet do wyśmiewania i obrażania różnych światopoglądów lub wierzeń, o ile nie nawołują do przemocy lub nie opowiadają się za nienawiścią.

Zachęcamy Radę, aby potępiła stosowanie kar wobec apostatów i bluźnierców, aby potępiła karanie  pokojowych blogerów, zwolenników wolności i świeckich muzułmanów oraz aby wezwała kraje islamskie do wdrożenia ONZ HRC Res 16/18 i Rabat Plan of Action, które mają na celu zapobieganie podżeganiu do dyskryminacji, wrogości i przemocy, przy jednoczesnej ochronie wolności słowa.

WAŻNE! OD ORGANIZATORÓW – Kacema będziecie mogli słuchać na żywo w panelach i rozmawiać z nim już w dniach 20-21 maja na konferencji Europejskiej Federacji Humanistycznej organizowanej we Wrocławiu przez Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów i Towarzystwo Humanistyczne. Z uwagi na to, że konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na polski przez słuchawki, obowiązują zgłoszenia swojego udziału. 

Powyzszy materiał  to przemówienie Kacema na sesji ONZ z ramienia Międzynarodowej Unii Humanistycznej i Etycznej (IHEU)

ORAL STATEMENT

International Humanist and Ethical Union

UN Human Rights Council, 34th Session 21.03.2017

General Debate, Item 9: Contemporary Forms of Racism, Xenophobia and Related Intolerance

Speaker: Kacem El Ghazzali

Czytaj również