O autorze

Jestem działaczem świeckim, od 2011 roku prezesem Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, od 2014 roku pełnię funkcję redaktora naczelnego RacjonalistaTV. Jestem też publicystą w innych mediach. Zawodowo zajmuję się kulturą, głównie muzykologią i indologią. Jestem czynnym muzykiem i poetą, co przekłada się na chęć rozwijania świeckiego światopoglądu o aspekt twórczy.